Curriculum VitaeFrank (F.H.A.) Robijn
Een versie afgestemd op alle of alleen de meest relevante rollen en expertise kan worden samengesteld met het online CV (http://go.good-heavens.nl/CV).;
Laatste aanpassing d.d. woensdag 12 januari 2011
Profiel  Het resultaat telt: Frank adopteert de uitdagingen waarvoor de organisatie staat die hem inhuurt. Op zoek naar passende antwoorden draagt hij de nodige (nieuwe) oplossingen aan. Samen tot een goede aanpak komen en zorgen dat het ook echt gaat werken, dat is wat hem motiveert. En hij beschouwt het zijn taak om bij veranderingen - binnen zijn verantwoordelijkheden en invloedsfeer - nieuwe antwoorden te vinden zodat een optimaal resultaat behaald wordt. Een opdracht is pas echt geslaagd als hij na afloop overbodig en misbaar is geworden.

Communicatief sterk: Van directie tot werkvloer, van stuurgroep tot projectteam, Frank kan iedereen op hun eigen niveau aanspreken. Hij begrijpt wat voor hen belangrijk is, weet vragen of besluiten te vertalen naar hun denkwereld. Individueel of als een grote groep gaat, mede- of tegenspelers, hij beheerst een scala aan instrumenten om met hen te communiceren. Hij is gevoelig voor onuitgesproken zorgen en verborgen agenda's, weet ze ook vaak boven tafel te krijgen en kan daar rekening mee houden. Hij is alert op signalen die wijzen op beren op de weg.

Niet gek te maken: Elk project kent tijden van crisis, perioden van zwaar weer of tegenwind. Dan staat Frank zijn mannetje. Hij kan goed tegen stress, en blijft rationeel zoeken naar uitwegen in situaties waar de emoties hoog oplopen. Hij laat zich niet gek maken en zal op een professionele manier met druk en tegenstand omgaan.

Weet veel, leert snel: Frank heeft een brede interesse en heeft over veel gehoord. En wat hij niet weet pikt hij zeer snel op. Door zijn sterke analytische achtergrond krijgt hij in korte tijd een goed inzicht in nieuwe omgevingen. Met zijn goed geheugen heeft hij voortdurend vrijwel alle noodzakelijke informatie paraat. Aan het eind van een opdracht zien zijn collega's hem vaak als dè expert. En omdat hij zich misbaar wil maken, heeft hij een open oog voor het borgen van zijn kennis in de organisatie.

 
Rollen  Business/informatie analist: Frank heeft meegewerkt aan nut en noodzaak onderzoeken. Hij heeft betrokkenen keuzes laten maken of prioriteiten stellen voor de mate van ICT ondersteuning, gegeven de randvoorwaarden (zoals geld). Daarbij komen zijn analytische capaciteiten, technische achtergrond en communicatieve vaardigheden goed van pas. Hij heeft ook specificaties opgesteld (formeel via bijvoorbeeld use cases of informeel via agile methodes) en ontwikkelaars inhoudelijk aangestuurd.

Informatie/applicatie architect: Frank heeft ervaring als informatie architect, waarbij hij de contouren bepaalt van de informatievoorziening van een organisatie. Om wat voor informatie gaat het, en hoe wordt het over applicaties verdeeld. Als applicatiearchitect legt hij het technisch fundament voor een nieuwe applicatie(uitbreiding). Hij staat dan als probleemoplosser de software ontwikkelaars bij.

Teamleider: Frank combineert vaak een rol als analist of architect met die van (formele of informele) trekker van teams (tot tien personen), zowel vanuit lijnmanagement als in projectverband.

Software ontwikkelaar: In kleine projecten komt het voor dat hij naast werk als architect nog beperkt ontwikkelwerk verricht. Bijvoorbeeld om prototypes te maken of de meest lastige stukken code op te zetten.

 
Expertise  In zijn ICT-leven heeft Frank aan zeer uiteenlopende projecten gewerkt, in verschillende soorten organisaties. Ondanks alle afwisseling komen een aantal thema's steeds terug in zijn werk. Gelukkig wel, wat hem betreft.

Complexe en (politiek) gevoelige systemen: Frank werkte mee aan zo'n omvangrijke projecten dat weinigen het geheel overzien - hij is al snel één van hen. Zo'n project kent vaak veel betrokkenen met tegengestelde belangen. Daardoor kan/wil de organisatie aan het begin van een project nog geen besluit genomen hebben over cruciale onderdelen. Frank kan uitstekend omgaan met de onzekerheden die dit meebrengt, en kan behoedzaam opereren in een (politiek) mijnenveld. Maar hij is ook vasthoudend genoeg om, desnoods met flinke tegenwind, toch een goed ontwerp af te leveren.

Kennisgebaseerde / beslissingsondersteunende systemen: Vaak is het werken met kennis een belangrijk onderdeel van een systeem. Ingewikkelde wetgeving, grote rekenmodellen of kwalitatieve expertkennis, Frank is het tegengekomen. Voor procesondersteuning bijvoorbeeld, of om administratieve handelingen te vereenvoudigen. Maar ook in systemen voor beleidsvorming en besluitvormingstrajecten. Of voor wat nu serious gaming heet. Hij werkte mee aan het ontwerpen en inrichten van de systemen en onderhoud(sprocessen) na in productie name.

Geografische informatiesystemen: Een aantal projecten betrof omgaan met geografische data, niet alleen om er een kaartje van te maken, maar ook als bron van bedrijfsgegevens. Frank heeft voldoende aan toepassingen van GIS gewerkt om die wereld te begrijpen. Ook als GIS even geen deel uit maakt van zijn werk blijft hij de ontwikkelingen volgen.

 
Vaardigheden Talen  Nederlands, Engels, Duits (lezen)
Methodieken  Agile, RUP, Prince II, workshops, interviews, gebruikersgroepen
Technieken  Service oriëntatie, enterprise service bus, applicatie integratie, user interface design, data warehouse, portals, UML
Omgevingen  Windows/ASP.NET, SQL Server, ESRI, BeInformed, Office, Apache/Java, Oracle, SAP.
Programmeren  C#, ASP.NET/Mvc, ArcGIS, Delphi, C++, VB, Java, XSLT.
 
Loopbaan 2007-  Business/informatie analist/architect, Good Heavens
2008-  Specialist beslissingsondersteunende/kennissystemen, TAKS BV
2004-2007  Software architect/evangelist, Capgemini
2003-2004  Senior adviseur/software tovenaar, ARCADIS
1999-2002  Software coördinator, Resource Analysis
1996-1999  Senior softwareontwikkelaar, Resource Analysis
1990-1995  OIO, Sterrewacht Leiden
 
Certificeringen / Opleidingen 2005  RUP consultant (Rational), MCSD (Microsoft)
1995  Doctoraat (PhD) Sterrenkunde, Universiteit Leiden
1989/1990  Doctoraal (MSc) Sterrenkunde/Wiskunde, Universiteit Leiden
 
Werkervaring  Een overzicht van de relevante (project)ervaring van Frank.